Aż trzy nowe pierwsze klasy licealne oficjalnie dzisiaj wprowadziliśmy do naszej rodziny urszulańskiej. Przyrzeczenie sztandarowe, które dzisiaj uczniowie złożyli podczas uroczystej Mszy św. z okazji wspomnienia św. Urszuli zobowiązuje ich do przestrzegania i bronienia wartości, które jako szkoła reprezentujemy.

Eucharystia w kościele parafialnym pw. Najświętszego Imienia Jezus zgromadziła całą społeczność szkolną, absolwentów i rodziców naszych uczniów. Na zaproszenie siostry dyrektor, Zuzanny Filipczak, do wspólnej modlitwy dołączyli się księża koncelebrujący nabożeństwo wraz ks. Arkadiuszem Krżiżokiem oraz poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek wraz z siostrą dyrektor, Izabelą Gryń.

Część artystyczna w auli szkolnej rozpoczęła się życzeniami złożonymi na ręce Sióstr Urszulanek przez Samorząd Uczniowski, reprezentantów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Szkół Urszulańskich. Po nich głos zabrały kolejno s. Zuzanna Filipczak i siostra przełożona, Joanna Łątka, które podzieliły się z nami swoimi refleksjami na temat św. Urszuli i przeżywanej uroczystości.

Po przemówieniach przyszedł czas na przedstawienie w wykonaniu koła teatralnego pod kierunkiem p. Joanny Dobiech. Sztuka stworzona przez uczniów nawiązywała w humorystyczny sposób do postaci św. Urszuli, jako postaci niebagatelnej, lecz mało znanej  współczesnemu człowiekowi.

Na koniec uczniowie w klasach zasiedli do skosztowania przepysznego, kultowego, placka urszulańskiego, a nauczyciele, pracownicy szkoły i goście udali się do refektarza na uroczysty obiad.