Kto by pomyślał?  Dopiero co był wrzesień!

Czerwiec jest miesiącem porządków szukania książek przetrzymywanych od września i podpisywania obiegówek. Dlatego podsumujmy czytelniczy rok szkolny, korzystając z danych od września do końca maja – najpierw …

… wyjaśnienie grafiki przedstawiającej ranking klas: podstawą do sporządzenia wykresu była liczba wypożyczonych książek przypadająca w klasie na osobę. Ta właśnie liczba jest uwidoczniona na schemacie;

…gratulacje dla najlepszych czytelników:

1 Kajetan Mikorski – 35 książek

2 Magdalena Bełkot – 22 książki

3 Alicja Markowska – 20 książek

Ranking nie uwzględnia prolongat, tylko wypożyczenia, daje więc prawdziwy obraz czytelnictwa.

… garść liczb:

Do 29 maja biblioteka wypożyczyła 2089 książek. Z czytelni skorzystało 595 uczniów; a w kąciku komputerowym pracowało 715 osób:  448 – korzystało z Internetu, 267 – z komputera (drukowanie, przygotowanie prezentacji itp.).