Kolejny raz nasi maturzyści odwiedzili laboratorium Wydziału Chemii UWr. , gdzie z zapałem badali właściwości chemiczne węglowodorów i ich pochodnych jednofunkcyjnych – od alkoholi do estrów. Mamy nadzieję, że każde wykonane doświadczenie zaprocentuje  JESZCZE ZNAKOMITSZYMI wynikami na maturze 🙂  Koordynatorem zajęć w laboratorium jest p. Małgorzata Wróblewska.

Fot. Milena Cygal