Minął pierwszy miesiąc roku szkolnego i czas na pierwsze podsumowania czytelnictwa. Wypożyczono 231 książek, z czytelni korzystało 32 uczniów, 34 – korzystało z komputerów oraz Internetu.

W rankingu na najlepszego czytelnika zwyciężyli:

Katarzyna Łabuz z kl. 2C – 9 książek;

Paweł Paroboczy z kl. 3A – 8 książek;

Milena Mosior z kl. 2C i Aleksandra Urbanowicz z kl. 3A – 7 książek

Gratulujemy!

Po  raz pierwszy przedstawiam wykres, który uwidacznia, ilu uczniów każdej klasie znalazło drogę do biblioteki. Niektóre wyniki są zatrważające, mam jednak nadzieję, że w październiku np. klasa 1D i 4C wejdzie na właściwy szlak. Przypominam: parter, zaraz za szklanymi drzwiami.

Nie znaczy to, że pozostałe klasy już nie mają przed sobą żadnych wyzwań. Dokumentuje to kolejny wykres, na którym można porównać liczebność klas i liczbę czytelników.

Zapraszam, kochani! Czytanie to potęga!

s. Elżbieta Peplińska