Już od jutra nasi najstarsi gimnazjaliści będą przeżywać egzamin gimnazjalny. Trzy dni testowania (w środę z przedmiotów humanistycznych, w czwartek ze ścisłych i przyrodniczych, w piątek z języków obcych) to trudny egzamin nie tylko wiedzy, ale i charakteru.

Chcemy być w tym czasie z naszymi uczniami i wpierać duchowo. Stąd prośba o krótką chwilę modlitewnej zadumy – proponujemy w wieczór poprzedzający poszczególne testy pomodlić się w intencji pomyślnego zdania egzaminu słowami z Księgi Psalmów według następującej kolejności:

wtorek Psalm 91

środa Psalm 23

czwartek Psalm 121

Wspierajmy naszych młodych w ten trudny czas egzaminów.