Kilka słów z Wydziału Prawa i Administracji Uwr.

W roku akademickim 2021/22 reaktywowaliśmy zajęcia prawnicze dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu prowadzone przez wykładowców Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Przez cały rok co tydzień prezentowaliśmy młodzieży różne zagadnienia. Z wykładami do liceum chodziły koleżanki i koledzy reprezentujący różne specjalności – prawo międzynarodowe i europejskie, prawo karne, prawo finansowe, prawo medyczne, doktryny prawne. Sporo dyskutowaliśmy ze zdolnymi i ciekawymi świata młodymi ludźmi. Tematy dysput były ambitne i różnorodne. Na koniec roku akademickiego nasi podopieczni odwiedzili wydział, napisali test, otrzymali dyplomy potwierdzające udział w zajęciach.

Najlepsi zostali nagrodzeni upominkami z naszego uniwersytetu, a drobne pamiątki otrzymali wszyscy uczniowie. Na koniec zwiedziliśmy najciekawsze zakątki wydziału i zajrzeliśmy do gabinetu dziekana. Poza wspólną fotografią, zadeklarowaliśmy chęć i potrzebę kontynuowania programu. Dzięki niemu młodzież rozwija horyzonty, a wydział zyskuje dobrze przygotowanych studentów. Z klasy, która brała udział w programie, chęć studiowania u nas wyraziło aż sześcioro uczniów. Czekamy na nich w nowym roku akademickim, dziękując koleżankom i kolegom, którzy zaangażowali się w projekt koordynowany przez dr hab. Agatę Wnukiewicz-Kozłowską.