Czekają nas w tym roku jeszcze jedne wybory! 

Od przyszłego roku szkolnego będziemy mieć jedną szkołę (Liceum) i jeden samorząd uczniowski. W marcu odbyły się wybory na Przewodniczącego SU – zwyciężył Jakub Przybylski (2LO), wice została Agnieszka Nowak (1aLO).

4 czerwca odbędą się wybory na Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, który będzie reprezentował gimnazjalne klasy trzecie. Dlatego o ten zaszczytny tytuł mogą się ubiegać jedynie uczniowie obecnych klas drugich Gimnazjum, do tego legitymujący się średnią min. 3,75 i zachowaniem bardzo dobrym.

Harmonogram wyborów:

21 maja – zgłoszenie kandydatów i spotkanie sztabów wyborczych z Opiekunem SU Gimnazjum (o godz. 10:35)

22 maja – 4 czerwca – kampania wyborcza

4 czerwca – I tura wyborów

(7 czerwca – ew. II tura wyborów)

8 czerwca – ogłoszenie wyników