17 września – rocznica napaści ZSRR na Polskę

177

17 września 1939 armia ZSRR najechała od wschodu Rzeczpospolitą Polskę, która od ponad dwóch tygodni była w stanie wojny z Niemcami. Podpisany przez ministrów zagranicznych Niemiec i ZSRR pakt zakładał podział Polski (zwany w historii „IV rozbiorem Polski”) na dwie strefy wpływów. Na piątkowym apelu porannym uczniowie klasy 3a przedstawili kulisy i przebieg wydarzeń sprzed 83 lat, a pomagała im nauczycielka historii, p. Joanna Marcinkiewicz.