Rozprawa sądowa w klasie 2a – sąd nad Aleksandrem (Parysem) był formą bardzo ciekawej debaty nad postępowaniem bohatera utworu Kochanowskiego pt. „Odprawa posłów greckich”. Praca młodych humanistów odbyła się pod kierunkiem polonistki, p. Joanny Dobiech. (fot. D. Szarecki)