Otwieramy nowy sezon międzyklasowego projektu „Biblioteka z klasą…”. Według zaproponowanego przez Samorząd Uczniowski harmonogramu, w październiku wyboru książki dokonali maturzyści.

Marika Zając i  Natalia Wierzbicka podarowały bibliotece w imieniu klasy 3 Liceum książkę „Wśród mangowych drzew” Madhur Jaffrey.

Wszystkie dotychczasowe edycje projektu znajdziemy w menu, w zakładka SZKOŁA/W BIBLIOTECE. Zapraszamy!

Biblioteka