WSZYSTKICH UCZNIÓW
klas VIII szkół podstawowych
zainteresowanych nauką w naszym liceum
zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w szkole,
który jest zaplanowany
10 kwietnia 2021r. (sobota), na godz. 10.00

Termin rozpoczęcia rekrutacji to 10 kwietnia 2021r.
Regulamin rekrutacji do liceum oraz wszelkie informacje o rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie najpóźniej do końca lutego 2021r.

Rekrutacja do szkoły NIE odbywa się elektronicznie.

Rekrutacja do liceum