W czwartek uczestniczyliśmy w szóstym już w tym roku spotkaniu z cyklu „Już wiem, kim zostanę!” w ramach Akademii Merici. Ostatnim prelegentem wieńczącym drugi cykl był dr Zbigniew Tyszkowski, lekarz rodzinny.

Nasz gość opowiedział zebranej na sali młodzieży o swojej pracy i o wyzwaniach, jakie stawia przed lekarzami codzienna praca. Doktor podkreślał służebny charakter pracy w służbie zdrowia, u której podstaw powinno leżeć bezgraniczne oddanie pacjentowi, bez względu na wiek, pochodzenie, status majątkowy, itp. To były bardzo inspirujące słowa, poparte przykładem z kariery gościa, który pracował przez 5 tygodni w Befasy na Madagaskarze jako lekarz  wolontariusz na misjach.

To było ostatnie spotkanie z cyklu „Już wiem, kim zostanę!”. Oprócz czwartkowej inspirującej prelekcji, w tym roku uczestniczyliśmy dodatkowo w pięciu spotkaniach. Zaprosiliśmy cenionych nauczycieli akademickich oraz praktyków z różnych dziedzin; podczas pierwszego spotkania gościliśmy dziennikarza, redaktora Michała Nikodema, w grudniu wysłuchaliśmy prelekcji o optyce w wykonaniu prof. Marka Zająca, a w lutym dr hab. inż. arch. Łukasza Wojciechowskiego z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W marcu odwiedzili nas Państwo Katarzyna Kościów-Kowalczyk i Tadeusz Kowalczyk, prawnicy, sędziowie z Jawora, a pod koniec  kwietnia p. Dawid Bogdański, data scientist, który opowiadał o pracy w korporacji. Uczniowie zaproszeni na spotkania okazali zaangażowanymi słuchaczami, ciekawymi nowych informacji, zadającymi ciekawe pytania. Mamy nadzieję, że ciekawe wystąpienia naszych gości dały młodzieży możliwość zapoznania się z ciekawymi zawodami i być może będę pomocne w wyborze dalszej ścieżki edukacji, a może nawet przyszłej kariery.

Koordynatorami cyklu wykładów byli p. Piotr Sołodyna i p. Hubert Kastelik. Konsultantem merytorycznym była prof. dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska. Partnerrm drugiego sezonu spotkań było Polskie Stowarzyszenie Absolwentów Urszulańskich.

W skład zespołu uczniowskiego przygotowującego spotkania weszli: Maja Gil, Aniela Przystał, Julian Pastuszak, Jan Świdurski, Hanna Waszak, Hanna Mikos, Oliwia Lenart i Stanisław Wójcik.