W związku z ogłoszonym przez polskich  biskupów „Tygodniem wychowania” odbył się apel poświęcony problemowi tzw. „mowy nienawiści”. W formie prezentacji zostały wskazane wybrane tematy związane z tym zagadnieniem. Poetycką ilustracją była recytacja wiersza W. Szymborskiej pt. „Nienawiść”. Wystąpienie, pod kierunkiem p. Joanny Dobiech, przygotowały uczennice 2a i 2c Liceum.