Wszystkie klasy pierwsze Liceum wzięły udział w programie „Archipelag skarbów”, – programie profilaktycznym. W dwudniowej sesji nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach, które pomogły im odpowiedzieć na pytania ważne pytania, czyli czym jest prawdziwa miłość, jak uniknąć uzależnienia od seksu, alkoholu czy narkotyków, jak radzić z gniewem i presją rówieśników oraz inne. Spotkanie koordynował pedagog szkolny, p. Robert Ruszczak.