O tym, jak istotne jest bezpieczeństwo podczas letnich wakacji, nie trzeba mówić. A może właśnie trzeba nieustannie to powtarzać, bo (jak mogliśmy się przekonać podczas bardzo ciekawej prezentacji) wiedza i umiejętności, które każdy z nas jest w stanie posiąść może uratować ludzkie życie. Paweł Gąssowski, uczeń klasy 3b, entuzjasta i propagator ratownictwa medycznego, poprowadził poranny apel, podczas którego uwrażliwił społeczność szkolną o zagrożeniach wynikających z przebywania nad wodą i dał cenne wskazówki, jak reagować w sytuacji zagrożenia (swojego i innych życia).