Bardzo owocny rok szkolny 2022/2023 właśnie dobiegł końca. Dzisiejsza uroczystość zakończenia roku szkolnego to czas, kiedy mogliśmy się spotkać i podziękować sobie nawzajem za wspaniałą pracę i sukcesy które osiągnęliśmy. Tradycyjnie o poranku społeczność szkolna spotkała się na wspólnej Mszy św. w kościele uniwersyteckim, którą celebrował ks. Arkadiusz Krżiżok. Po Eucharystii zgromadzenie udało się do szkoły, gdzie w auli siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec dokonała podsumowania wyników klasyfikacji. Najwyższą średnią ocen (5,80) uzyskał Jakub Wiśniewski (klasa 1b) i to on będzie ubiegać się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Klasą, która zdobyła najwyższą średnią w szkole była 1c , która uzyskała średnią 4,34. Następnie wychowawcy, wraz z siostrą dyrektor, wręczyli uczniom świadectwa i nagrody książkowe za świetne wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Piątkowa uroczystość to był także czas pożegnań i podziękowań. W tym roku pracę w naszej szkole kończą: s. Malwina Cierżyk (księgowość), p. Wiesław Mituła (informatyka), p. Małgorzata Marcinkiewicz (historia) i p. Monika Panfil (geografia). Kwiaty i podarki wręczali nauczycielom przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Podziękowania za wspaniałą pracę oraz życzenia wspaniałych wakacji złożyły uczniom s. Kinga Klepek, przełożona klasztoru sióstr wrocławskich, a po niej przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Absolwentów Urszulańskich.

Na koniec z ust siostry dyrektor usłyszeliśmy długo wyczekiwane słowa, że rok szkolny 2022/2023 uważa za zamknięty!