W piątek uczniowie klas maturalnych odebrali świadectwa ukończenia szkoły, uprawniające ich do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas czwartych rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Uniwersyteckim, podczas której społeczność szkolna dziękowała za czas nauki najstarszych uczniów i, patrząc w przyszłość, prosiła Boga o siły i pomoc na zbliżających się egzaminach maturalnych. Eucharystię celebrował ks. Arkadiusz Krżiżok, proboszcz parafii i przyjaciel naszej szkoły.

W auli dyrektor szkoły, s. Katarzyna Niemiec, przedstawiła osiągnięcia i wyniki w nauce odchodzących uczniów. Klasą z najwyższą średnią na świadectwach maturalnych okazała się 4b – 4.11, a najwyższą średnią w szkole uzyskała Kinga Mokrzycka – 5,38. Odznaczenie SERVIAM, najwyższe odznaczenie szkoły urszulańskiej, przyznawane jest absolwentom liceum za świadectwo życia, za chrześcijańską postawę przejawiającą się w realizowaniu wymogów wiary, właściwą hierarchię wartości, odpowiedzialną postawę wobec podjętych
i powierzonych zadań, postawę społeczną i otwartość na potrzeby otoczenia. W tym roku wyróżnieni uczniowie to Ewa Stankiewicz (z klasy 4a), Paweł Gąssowski i Maria Mazur (z klasy 4b) oraz Maciej Antonowicz (z klasy 4c).

W części oficjalnej głos zabrali także przedstawiciele samorządu uczniowskiego, rady rodziców, a także wychowanków naszej szkoły, w osobie przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia Absolwentów Urszulańskich. Aktualni absolwenci szkoły dziękowali swoim nauczycielom, siostrom urszulankom i rodzicom za cztery lata nauki i doskonałą współpracę dydaktyczną i wychowawczą.

Tradycyjnie, w drugiej części uroczystości odbył się program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas trzecich. Zebrani w auli mogli obejrzeć występy muzyczne zespołów złożonych z uczniów młodszych klas oraz przedstawienie napisane i przedstawione specjalnie dla maturzystów przez grupę trzecioklasistów. Na koniec uczniowie z 4a zaprezentowali przygotowany o swojej klasie film. Po zakończonej części artystycznej, maturzyści udali się do sal lekcyjnych, aby po raz ostatni spotkać się z wychowawcami.