Tradycyjnie pod koniec każdego roku szkolnego tytuł „Pierwszego/pierwszej wśród równych” (Primus/prima inter pares) trafia do najpilniejszych uczniów w każdej z grup języka łacińskiego. Tym razem jest to pięcioosobowe grono. „Prymusami” w tym roku zostali:
– Marta Biernat z klasy 1A
– Aniela Przystał z klasy 1B
– Jagoda Bąk z klasy 1C
– Józef Grzesiakowski z klasy 2C
– Małgorzata Haliżak z klasy 3B (po raz trzeci!)
Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka Rzymian!
W ubiegłych latach tytuł otrzymali:
2017/2018 – Alicja Markowska, Hiacynta Peregudowska, Julianna Solik;
2018/2019 – Anna Jakubek, Alina Lorczyk, Kacper Oleszko, Krystian Oleszko;
2019/2020 – Anastazja Kopycińska, Zofia Klimczak, Agnieszka Gerc, Zofia Antonowicz;
2020/2021 – Małgorzata Haliżak, Julia Daszkiewicz, Zofia Klimczak, Mikołaj Lewczuk;
2021/2022 – Julia Zacharczuk, Wiktor Lewczuk, Józef Grzesiakowski, Małgorzata Haliżak, Szymon Jaroszyński.