Nauczyciele i pracownicy szkoły zostali zaproszeni do wzięcia udziału w adwentowym spotkaniu formacyjnym pt. „Głębia codzienności”, przygotowanym i przeprowadzonym przez jezuitę, o. Wojciecha Kowalskiego. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w konferencji wygłoszonej przez o. Wojciecha, adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. Na koniec pięknego wieczoru siostry na kolację poczęstowały strudzonych pyszną pizzą.