W ramach powtórzenia i utrwalenia zdobytych na języku polskim wiadomości  klasa 3b Gimnazjum przeprowadziła debatę  na temat tego, czy teksty kultury w prawdziwy sposób  pokazują  problemy współczesnego świata.  Uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela – p. Joanny Dobiech – wzorowali się na metodzie oksfordzkiej debaty, uwzględniającej rygorystyczne przestrzeganie wymagań czasowych oraz oficjalnych form zwrotów. (fot. T. Mazur)