„Dobro wraca” – projekt klasy 2c Liceum

160

Nikogo u nas nie trzeba zbytnio namawiać, aby być uprzejmym, ale od czasu do czasu warto elementarz codziennego współżycia przypomnieć. Niedawno klasa 2c Liceum zaprezentowała społeczności szkolnej film swojego pomysłu i realizacji pt. „Dobro wraca”. Projekt jest owocem warsztatów, w których klasy uczestniczyły podczas Festiwalu Serviam  klasowych, kiedy w porozumieniu z wychowawcami zobowiązały się podjąć zadania o charakterze pomocowym.