Uczniowie, którzy realizują fizykę rozszerzoną w klasie 2c LO mają zakupić dodatkowo podręcznik:
Zrozumieć fizykę 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony z dostępem do e-testów.
autorzy: Marcin Braun, wyd. Nowa Era
W wykazie podręczników na naszej stronie internetowej podana została część 2, a w tym roku potrzebna będzie również część 1).