Dzień Skupienia – zaproszenie od Stowarzyszenia Absolwentów

60

Dostaliśmy i przekazujemy zaproszenie od Polskiego Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Urszulańskich na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się 25 marca o godz. 10:00. Polecamy – będziemy tam i my!