W tym roku na lekcjach historii i społeczeństwa nasi maturzyści, już absolwenci, realizowali wątek tematyczny „Europa i świat”. W kolejnych miesiącach omawiano kontakty Europejczyków z innymi kulturami na przestrzeni dziejów. Ostatnim zadaniem maturzystów było przygotowanie projektów zespołowych. Uczniowie sami wybierali swoje tematy, zgodne z omawianą w tym roku tematyką lekcji. Następnie planowali realizację, wypełniali karty projektu i omawiali je z nauczycielem. Wszystkie grupy miały czas na opracowanie swoich tematów do końca pierwszego semestru. Od stycznia do kwietnia odbywały się prezentacje rezultatów wspólnych poszukiwań i badań. Tematy były bardzo różnorodne i niezmiernie ciekawe, a efekty niejednokrotnie zaskakiwały słuchaczy. Poniżej prezentujemy kilkanaście zdjęć z niektórych prezentacji.
Wśród zaproponowanych przez uczniów tematów pojawiły się m.in.:
– Neokolonializm turystyczny,
– Ziemniaczana rewolucja,
– Dzieje kolonizacji Afryki,
– Sylwetki wielkich odkrywców,
– Kultura Korei Południowej,
– Piłka nożna – sport, który łączy ludzi na całym świecie,
– Dzieje mody,
– Zjawisko ksenofobii w Polsce dawniej i dziś,
– Kuchnie świata,
– Historia herbaty,
– Kultura islamu,
– Osiągnięcia kultury żydowskiej,
– Dzieje Japonii okresu Meiji.
(fot. P. Skowroński)