Serviam On Tour#3 Lodówki społeczne – prezentacja projektu

94

W ostatni piątek podsumowaliśmy projekt charytatywny Serviam on Tour#3 – Lodówki społeczne. Podczas prezentacji członkowie zespołu Serviam On Tour – Julia Markowska (klasa 3c) i Paweł Gąssowski (klasa 2b) przedstawili społeczności poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia, a były nimi: zaproszenie prezesa Fundacji Weź Pomóż, Jana Piontka, operującej ponad 20 lodówkami we Wrocławiu, zbiórki żywności i wyjścia do jednej z lodówek, udokumentowania wyjścia filmem, przygotowania projektu graficznego z adresami lodówek Foodsharing.pl i przygotowania prezentacji podsumowującej. Podczas spotkania zaprezentowano mapę lodówek we Wrocławiu (grafiki poniżej). Koordynatorami Serviam On Tour są p. Robert Ruszczak i p. Piotr Sołodyna.