75-lecie Liceum Urszulańskiego skłania nas do częstego sięgania do przebogatych archiwów, gdzie można znaleźć prawdziwe skarby – wspaniałe fotografie i teksty.

Największym dobrem, jakie mamy, są i zawsze byli ludzie. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić jedną z najpopularniejszych i najznakomitszych nauczycielek naszej szkoły. Zapraszamy do przeczytania tekstu p. Jolanty Kardeli dotyczący s. Ludmiły Stręk, długoletniej nauczycielce języka polskiego.

S. Ludmiła Stręk

Siostra Ludmiła Stręk  urodziła się 23.06.1936 r. w mieście  zachodniej części województwa podkarpackiego w Ropczycach.  Rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskiego
w liceum urszulańskim w roku szkolnym 1962/1963. Przez 13 lat była wychowawczynią wielu różnych roczników.

Jako opiekunka szkolnego Koła Miłośników Teatru zainicjowała współpracę z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Uczennice pisały recenzje po obejrzeniu spektaklów teatralnych. Wiele z nich wyróżniono nagrodami i były drukowane w czasopiśmie „Teatr Polski”. Siostra  otrzymała liczne wyróżnienia, dyplomy oraz  nagrody, także w formie pieniężnej. Zanim siostra Ludmiła trafiła do liceum ukończyła Kurs Duszpasterstwa Głuchoniemych (obejmujący wykłady z surdologii) w Katowicach (w 1958 r.). Nasza polonistka uzyskała z bardzo dobrymi wynikami dwukrotnie dyplomy ukończenia Letniego kursu języka francuskiego w Paryżu (w 1980 r.) oraz  Tours (w 1981 r.).

Siostra Ludmiła była też wykładowcą języka polskiego i współczesnej światowej literatury
o charakterze filozoficzno-moralnym na następujących uczelniach:

– Wyższe Seminarium Duchowne i Nowicjat Księży Salwatorianów w Bagnie i Trzebini,

– Wyższe Seminarium Duchowne Śląska Opolskiego w Nysie, potem w Opolu po przeniesieniu uczelni do Opola,

– Uniwersytet Opolski,

– Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu,

– Nowicjat Księży Klaretynów w Krzydlinie.

Należy dodać, że s. Ludmiła jest wybitną znawczynią twórczości Juliusza Słowackiego, o czym przekonałyśmy się na lekcjach polskiego.