27 września, w poniedziałek, Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów naszej szkoły na Europejski Dzień Języków. Chcemy, aby ten dzień był w naszej społeczności kolorowy, pełen życia i radości. Stąd prośba do wszystkich uczniów, aby każda klasa przygotowała co następuje:

  • cała klasa przebiera się w kolorze flagi wylosowanego kraju
  • klasa przygotowuje gazetkę o kraju w języku, którym jest tam urzędowy (tablica w sali lekcyjnej klasy lub przed salą)
  • oraz kilku hitów na playlistę do radiowęzła
  • dodatkowo jedna osoba (może być więcej) przebiera się za sławną postać z danego kraju.

BĘDĄ TRZY NAGRODY! Dwie komisje będą w poniedziałek oceniać efekty pracy klas. Jedna – nauczycielska, druga – uczniowska. Zachęcamy do włączenia się do przedsięwzięcia!