Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność dla naszych absolwentów, którzy pełnili funkcję fotografów szkolnych oraz zajmowali się administrowaniem naszego szkolnego konta na Instagramie. Dziękujemy Klarze Przondo, Magdzie Bełkot, Izie Sawickiej za ich poświęcenie, użyczanie sprzętu i dostępność z różnych porach!

Pora nam spojrzeć w przyszłość i zaprezentować nowych współpracowników w tej dziedzinie. Cieszymy się z nowych naszych fotografów, którzy albo współpracują z naszą stroną internetową od jakiegoś czasu, albo tę współpracę zaczynają. Dziękujemy s. Paulinie Musioł oraz Pawłowi Gąssowskiemu, którzy podjęli się tego fascynującego zadania. Rok szkolny się powoli kończy, ale dobrze wiedzieć, że od września mamy godnych zastępców dla naszych fotografów-absolwentów.

Oprócz nowych twarzy, w zespole fotografów wciąż mamy Zosię Łagodę (2e), Kubę Wojsławskiego (2e), Łukasza Magierowskiego (2a) i p. Piotra Sołodynę. Na pewno wraz z nowym rokiem szkolnym grono to ulegnie powiększeniu. Za koordynację pracy tego zespołu odpowiada p. Piotr Sołodyna.