Pierwsza godzina wychowawcza w klasie 2c po powrocie z nauki zdalnej była okazją, aby nadrobić półroczny czas rozbratu. Uczniowie wzięli udział w zabawach integracyjnych przygotowanych przez wychowawcę, p. Piotra Skowrońskiego.