Z „Dziadami” A. Mickiewicza nam po drodze…

O tym, że  „Dziady” A. Mickiewicza można poznawać na różne sposoby przekonali się uczniowie klasy 2b Liceum. Podczas lekcji języka polskiego, pod kierunkiem p. Joanny Dobiech, grali w grę dydaktyczną, wzorowaną na grze terenowej. Zadania dotyczyły treści lektury. Szczegóły koncepcji zajęć oraz  ich plan przygotowały Karolina Bronkowska i Wiktoria Stolarczyk, które także czuwały na sprawnym wykonywaniem poleceń przez poszczególne grupy.