Klasa 2b spędziła swój dzień integracyjny w nieco nietypowy sposób, albowiem uczniowie udali się na Politechnikę Wrocławską na Wydział Ochrony Środowiska, gdzie podzieleni na grupy badaliś charakter różnych substancji. W czasie przerw wychowankowie p. Jadwigi Leszczyńskiej-Kazuro znaleźli czas na różne gry integracyjne i poczęstunek.