W ubiegłym tygodniu zakończył się interdyscyplinarny projekt dydaktyczny, realizowany w klasie 1c Liceum przez s. Paulinę Musioł i p. Joannę Dobiech. Przedsięwzięcie dotyczyło połączenia treści omawianych na języku polskim, związanych z historią biblijnego Abrahama i problematyką „Dekalogu Jeden” w reż. K. Kieślowskiego, z zagadnieniami poruszanymi na lekcjach religii. Dzięki temu młodzież mogła poznać różne odniesienia kulturowe omawianych tematów, takich jak np.: przemijanie, dramat ojca po stracie syna, wybór wartości i jednocześnie skonfrontować to z wiarą. Dla nauczycielek było to zaś twórcze poszukiwanie wspólnych elementów realizacji  tych samych zagadnień, z perspektywy nauczanych przedmiotów.