Pierwsze półrocze za nami, każdy już zobaczył pierwsze owoce swojej pracy w stopniach szkolnych, warto się przyjrzeć, jak ten czas zapisał się w bibliotece. Najpierw – najlepsi czytelnicy:
1. miejsce – Milena Mosior z 1C: 16 książek
2. miejsce – Mikołaj Kawecki z 2B: 9 książek
3. miejsce – Maja Grodecka z 2A: 7 książek
Liczbę wypożyczonych książek obrazuje wykres otwierający tę notatkę. Łącznie, było 1050 odwiedzin w wypożyczalni. Z czytelni skorzystano 184 razy, z komputerów (Internet, pisanie i drukowanie, grafika) – 212 razy.
Poniższy wykres ukazuje średnią czytelniczą. Jest to relacja między liczbą wypożyczonych książek, a liczbą uczniów w klasie.
Ostatni prezentowany wykres ilustruje liczbę uczniów z poszczególnych klas, którzy znaleźli bibliotekę w swojej szkole. Nie skłania on do optymistycznych wniosków. Wykres słupkowy pozwoliłby odczytać konkretne liczby, wykres kołowy pozwala jedynie pokazać ranking. Przed nami jeszcze jedno półrocze. Zachęcam do wycieczek krajoznawczych po szkole, szczególnie po parterze. Na pewno uda się odkryć bibliotekę – także tym, którzy wierzą, że znajduje się ona w ukrytym wymiarze. (s. Elżbieta Peplińska)