W ubiegłą sobotę uczestniczyliśmy w wyjątkowym jubileuszu 90-lecia urodzin s. Rafaeli Husson, długoletniej nauczycielki biologii w naszym liceum (sylwetka s. Rafaeli na naszej stronie). Dziękujemy Polskiemu Stowarzyszeniu Absolwentów Urszulańskich za zaproszenie naszej delegacji i możliwość uczestnictwa we wspólnej modlitwie i radosnym świętowaniu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, tegoroczni absolwenci i nauczyciele, którzy złożyli Jubilatce serdeczne życia.