Po raz drugi w tym roku spotkaliśmy się na wykładzie z cyklu Już wiem, kim zostanę! Celem spotkań młodych ludzi z naukowcami i autorytetami różnych dziedzin zawodowych jest um. Serię spotkań zainaugurował w październiku red Michał Nikodem (spotkanie dziennikarskie), a w tym tygodniu naszą szkołę odwiedził prof. dr hab. inż. Marek Zając, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej, wykładowca na Instytucie Fizyki. Profesor zainteresował zebranych ciekawą pt. „Jak widzimy”, w którym można było usłyszeć min. o postrzeganiu świata za pomocą wzroku, o tym jak widzimy i jak funkcjonuje ten zmysł. Dziękujemy uczniom wrocławskich szkół za aktywny udział w wystąpieniu Profesora.

Kolejne spotkanie z cyklu będzie miało miejsce 4 lutego o godz. 11:00, a nauczycielem akademickim, z którym się spotkamy, będzie dr hab. inż. arch. Łukasz Wojciechowski z Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Organizatorami cyklu są p. Piotr Sołodyna i p. Hubert Kastelik, a koordynatorem merytorycznym prof. dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska. Partnerem cyklu jest Polskie Stowarzyszenie Absolwentów Urszulańskich. W spotkaniach uczestniczą specjalnie zaproszeni uczniowie wybranych szkół podstawowych Wrocławia.