Przypomnijmy sobie klasę 2a, której wychowawczynią jest p. Magdalena Krakowska –

Klasa 2aLO