Nowe godziny otwarcia biblioteki

55

Publikujemy nowe godziny otwarcia biblioteki szkolnej. Przypominamy, że nauczycielem odpowiedzialnym za zbiory biblioteczne w naszej szkole i służącym uczniom pomocą jest s. Elżbieta Peplińska.

Biblioteka