W środę uczniowie klas 2c i 3a udali się do Narodowego Forum Muzyki  na koncert pt. „Jazz – od Nowego Orleanu do Nowego Jorku”, z cyklu Koncertów Edukacyjnych dla Młodzieży.  Młodzieży towarzyszyły p. Małgorzata Wróblewska i p. Joanna Dobiech, p. Dorota Kuźniewska i s. Paulina Musioł. (fot. H. Waszak / E. Kowalczyk)