Nasi nauczyciele wychowania fizycznego ogłaszają nowy konkurs fotograficzny!

Pokaż jak ćwiczysz na kwarantannie.

Zachęcamy Was do zrobienia ciekawego zdjęcia

podczas ćwiczeń, treningu, tańca lub

wykonanego samodzielnie toru przeszkód lub sprzętu do ćwiczeń.

Zainspirujcie innych i pochwalcie się jak ćwiczycie! Najbardziej kreatywne zdjęcie nagrodzimy. Każdy udział też będzie nagradzany oceną z wf. Nagrodą główna będzie tytuł Sportowca roku i ocena celująca z wf.

Zdjęcie przysyłajcie na adres info.urszulanki@gmail.com z dopiskiem konkurs sportowy

Regulamin konkursu