Uroczyście rozpoczął się czwartkowy poranek 3 listopada 2022 roku. Tego dnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Miriam Wawrzyniak i Łukasz Magierowski, odsłonili pamiątkową tablicę, która przygotowano z okazji jubileuszu 75-lecia Liceum Urszulańskiego we Wrocławiu. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego odczytano akt oddania szkoły Najświętszemu Sercu Jezusa. Tablica została ufundowana przez Samorząd Uczniowski i przygotowana przez komitet organizacyjny Roku Jubileuszowego.