Podanie o duplikat legitymacji w bazie dokumentów

99

Z życia sekretariatu. Z związku z wciąż pojawiającymi się prośbami o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej przypominamy, że w celu usprawnienia procesu opublikowaliśmy podanie o wydanie duplikat legitymacji na naszej stronie. Zanim przyjdziecie do sekretariatu, wydrukujcie załącznik poniżej, wypełnijcie go, podpiszcie i przynieście do sekretariatu. Na co dzień podanie znajdziemy w menu>szkoła>dokumenty.

Podanie o duplikat legitymacji