Półtora roku minęło od kiedy po raz ostatni uczniowie naszej szkoły odbyli ostatnie zajęcia w laboratorium na Wydziale Chemii UWr. Można więc śmiało powiedzieć, że lekcja chemii, na którą udała się tam klasa 3e Liceum była od dawna wytęskniona! Tematem pierwszych  zajęć były procesy utleniania-redukcji. (fot. N. Gonkiewicz / M. Skrzypczyński)