DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Od jutra oficjalnie rusza nasza rekrutacja. To znaczy że:

  • możecie już składać wnioski o przyjęcie do naszej szkoły – pamiętajcie, aby dostarczyć komplet dokumentów
  • możecie już teraz umawiać się na rozmowę kwalifikacyjną z siostrą dyrektor

Ze względu na panującą pandemię wyjątkowo wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki i kopie, można przesyłać mailowo na adres:

sekretariat.urszulanki@gmail.com

albo listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres:

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
Pl. Nankiera 16
50-140 Wrocław

Jedynie oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu należy doręczyć do szkoły jako ostateczne potwierdzenie woli uczęszczania do niej.

Wszystkie informacje dotyczące Rekrutacji 2021 znajdziecie w naszym serwisie – ZAPRASZAMY!

DO ZOBACZENIA!