Nie było jeszcze okazji przedstawić naszego Samorządu Uczniowskiego, który ten rok szkolny rozpoczął niezwykle dynamicznie i, z tego co wiemy, wcale nie ma zamiaru spuszczać z tonu. Oto Rada Samorządu:

Przewodnicząca: Milena Orłowska
Wiceprzewodniczący: Łukasz Magierowski
Skarbnik: Mikołaj Lewczuk
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Justyna Kostrubies.

Prace Samorządu możemy obserwować wchodząc w menu do zakładek ludzie/samorząd uczniowski. Zapraszamy!