16/11/2017. Cieszymy się mogąc chodzić w odwiedziny do naszych przyjaciół z domu seniora prowadzonego przez Siostry Boromeuszki. Tym razem Grupa Charytatywna Serce przygotowała zestaw pieśni patriotycznych, które młodzi zaśpiewali w zeszły czwartek podopiecznym DPS-u. To było bardzo emocjonalne spotkanie, zważywszy na to, że większość z nich pamięta te utwory z trudnych w naszej historii czasów. Uczniom naszej szkoły towarzyszyła p. Alicja Dubaj.