Uczniowie Gimnazjum i Liceum uczestniczyli w projekcie „Urszulańskie DNA”, zainicjowanym przez Samorząd Uczniowski Gmn. Założeniem projektu było spotkanie (wylosowanej uprzednio) osoby z innej klasy i wykonanie wspólnego selfie, które następnie zostało wydrukowane i zaprezentowane na korytarzu w szkole.