W wigilię przy placu Solnym braliśmy udział w wigilii dla bezdomnych. Było nas kilkanaście osób: 10 uczniów, 2 siostry i 2 rodziców. Podczas spotkania dzieliliśmy się z potrzebującymi opłatkiem, a potem wydawaliśmy ciepły posiłek. W czasie wigilii odbył się koncert zespołu Chudoba, nam bliskiego, ponieważ (oprócz 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach) jest to zespół, w którym gra i p. Robert Ruszczak, nasz szkolny pedagog. Nasi uczniowie spisali się wyśmienicie, zarówno w 23 jak i 24 grudnia. Już teraz wiemy, że za rok na pewno stawimy się na caritasowej wigilii dla potrzebujących.