Piękna pogoda sprzyja zajęciom praktycznym w terenie. Jeśli do tego dodamy wyjątkowe umiejscowienie szkoły w sercu miasta, to zajęcia takie przeradzają się spacery w zachwycającym otoczeniu. Klasy 2d i 2e (profil mat-geo) udały się do Rynku podczas lekcji geografii, ćwicząc pracę z planem i mapą. Po drodze sprawdzając azymuty i kierunki świata ekipa dotarła pod Pręgież, Muzeum Mineralogiczne, po czym szczęśliwie wróciła do szkoły.