W ubiegły piątek miała miejsce bardzo interesująca sesja rady pedagogicznej, w której oprócz rozmów na temat zmian w statucie i regulaminie, nauczyciele mieli okazję wysłuchać inspirujących prelekcji p. Piotra Skowrońskiego na temat zyskującego coraz większą popularność fenomenu uważności oraz prezentacji s. Zuzanny Filipczak o autorytecie i jego roli i kształtowaniu w pracy nauczyciela.