Listopadowe zmagania z lekturą „Dziady” klasa 2a Liceum powiązała z grą terenową. Na punktach kontrolnych czekały różne zadania, które wykonywali uczniowie podzieleni na zespoły. Wśród zadań była m.in. inscenizacja wybranych scen z utworu, rozwiązanie krzyżówki, polecenia dotyczące obrzędu dziadów, które uczniowie opracowywali w scenerii dokładnie stylizowanej na tę opisaną w „Dziadach” cz. II. Lekcja odbyła się pod kierunkiem p. Joanny Dobiech.